• nl
  • en
  • fr
  • de

Leveringsvoorwaarden

Download hier de Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten
opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40596609.