• nl
 • en
 • fr
 • de

Privacy Statement

Verklaring

Jan van Paridon Bloemen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jan van Paridon Bloemen B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Jan van Paridon Bloemen B.V. verstrekt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat houdt onder andere in dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in alle gevallen waarin uw toestemming vereist is.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Jan van Paridon Bloemen B.V. verwerkt uw gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van producten.
Jan van Paridon Bloemen B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Publicatie

Jan van Paridon Bloemen B.V. gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceert deze niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door ons verstrekt aan Floridata die zij kunnen gebruiken voor een debiteurencheck, opname in de databank. U heeft op elk moment de mogelijkheid om de verwerking van uw gegevens te staken met betrekking tot het uitvoeren van debiteurenchecks door deelnemers aan Floridata d.mv. contact op te nemen.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonlijke gegevens invoert.

Gebruik Google analytics

Jan van Paridon Bloemen B.V. maakt gebruik van Google analytics-cookies. Wij hebben een bewerkers overeenkomst afgesloten met Google waarin is vastgelegd dat Google alleen optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Gegevens worden verder niet gedeeld met derden. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google analytics-cookies. Ook verwerkt Google niet het volledige IP-adres doordat zij het laatste octet van uw IP-adres verwijderen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruikt te maken.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op.